sdf-ikon

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetleri; kamu özel ortaklığı modeli ile işletilen şehir hastaneleri başta olmak üzere tüm kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler veya ağız ve diş sağlığı hastaneleri bünyesinde verilebilir. Proje hazırlığından işletme sürecinin tamamlanmasına kadar tüm hizmet sürecinde size yol arkadaşı oluyoruz.

01


HAZIRLIK DÖNEMİ

Hizmet verilecek olan kurumun hizmet yapısı, mimari yapısı, lokalizasyonu, çalışma şartları gözetilerek proje oluşturulur. Bu proje çalışması aşağıdaki işleri kapsar:
 • Sterilizasyon Ünitesinin Mimari Yerleşim Planı
 • Ekipman & Kapasite Analizi
 • Organizasyon Yapısı Analizi
 • İhale Dosyası

02


KURULUM DÖNEMİ

İhalenin tamamlanmasıyla kurulum dönemi başlar. Bu aşamada altyapı projelerinin hazırlanması ve inşaat sürecinin takibi, cihazların devreye alınması sürecinin doğru şekilde yürütülmesi için en hassas noktalardan biridir. Kurulum dönemi hizmeti aşağıdaki işleri kapsar:
 • Ekipman Altyapı (Elektrik, Su, Gider, Hava) Projeleri
 • Havalandırma Projeleri
 • Paslanmaz Ekipman Şartnameleri
 • Data Projeleri
 • Aydınlatma Projeleri
 • Saha – Altyapı Uygunluğunun Kontrolü ve Takibi

03


AÇILIŞ DÖNEMİ

Kurulumun tamamlanmasıyla başlayan açılış dönemi, işletme döneminin altyapısını oluşturan tüm süreçleri kapsar:

 • Kalite Dokümantasyon Sisteminin Oluşturulması
 • Yönetim Ekibinin İstihdamı ve Eğitimi
 • Operasyonel Ekibin İstihdamı ve Eğitimi
 • Bilgi Teknolojileri Altyapısının Oluşturulması

04


İŞLETME DÖNEMİ

Kabul sürecinin tamamlanması ve hasta transferinin başlamasıyla işletme dönemi de aktif olarak başlamıştır. Bu süreç, aşağıdaki hizmetleri kapsar:

 • Hizmet İçi Eğitim Programının Yürütülmesi
 • Kalite Sistemine Uygun İşletmenin Takibi ve Raporlanması
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Teknik Servis Hizmetlerinin Takibi ve Yönetimi
 • Bilgi Teknolojileri Süreç Yönetimi
 • Verimlilik Analizleri