Yeni ürün, yeni hizmet, yeni Pazar, yeni ülke, yeni coğrafya…

PAZARA GİRİŞ DANIŞMANLIĞI

Pazara giriş danışmanlığı, yeni bir pazarda veya coğrafi bölgede satış / üretim / dış kaynak kullanım faaliyetlerine başlanması ile ilgili çeşitli iş sorunlarının çözülmesi amacıyla sunulmaktadır. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, hizmet kapsamı şu şekildedir:

  • Yeni pazardaki veya ilgi duyulan coğrafyadaki ürün veya hizmetlerin uygunluğu veya talebi hakkında danışmanlık,
  • Pazar potansiyeli, büyüme, rekabet, pazar payı analizi ve diğer pazar araştırma faaliyetleri,
  • İş stratejisinin hazırlanması, iş planı; maliyet-fayda ve risk analizinin yapılması,
  • Satış, uygulama, lojistik ve teknik servis departmanlarının yönetimi ve kurulması.

Süreçlerle ilgili olarak; medikal diagnostik firmaları için insan kaynakları ve pazar analizi hizmetleri.